Konstruktorski komplet INFOTEHNIKA 8

Radna sveska 8

Konstruktorski komplet Infotehnika 8 je namenjen za realizovanje praktičnih vežbi koje su neophodne za kvalitetno savladavanje predviđenog gradiva koje se izučava u osmom razredu. Sadržaj i mogućnosti ovog kompleta na adekvatan način zadovoljavaju sve zahteve koje jedan kvalitetan konstruktorski komplet mora ispunjavati. U sastavu kompleta se nalazi i uputstvo za korišćenje čiji dizajn, oblik i sadržaj maksimalno olakšavaju rad učenicima.

Autor je diplomirani inženjer elektrotehnike Zoran Ferina koji zadnjih nekoliko godina radi kao profesor tehničkog i informatičkog obrazovanja u osnovnoj školi Borisav Pekić u Beogradu. Pored stručnog znanja iz oblasti elektrotehnike koja se izučava u osmom razredu osnovne škole, rad u nastavi sa učenicima odgovarajućeg uzrasta mu je omogućio da stekne i sva druga znanja i iskustva koja su neophodna za pisanje kvalitetnog, adekvatnog i upotrebljivog konstruktorskog kompleta.

Uputstvo za korišćenje kompleta ima 48 strana A5 formata urađenih u punom koloru. Komplet Infotehnika 8 je odobren od strane Ministarstva prosvete 18.11.2014.g. Njegova prodaja počinje početkom 2015. godine, u akciji pretplate za školsku 2015./2016. godinu.

sadržaj uputstva za korišćenje kompleta
Spisak sadržaja kompleta
Slika sadržaja kompleta
primer praktične radne vežbe - izrada modela elektromagneta
primeri zadataka koje treba uraditi korišćenjem programa za simulaciju pojava u elektrotehnici
Primer strane sa tabelom za popunjavanje dobijenih rezultata