Prolećna akcija pretplate za iduću 2019/2020-tu školsku godinu traje od 01.03.2019. do 15.08.2019. godine. Uslovi i cene za ovu pretplatu biće objavljeni pre njenog početka. Jesenja akcija pretplate počinje 01.10.2019., a završava se 31.12.2019. godine. Uslovi za nju se dogovaraju posebno za svakog pojedinačnog kupca shodno njegovim zahtevima i našim mogućnostima. Naša izdanja se tokom cele godine mogu naručiti i nabaviti u redovnoj prodaji, a uslove i cene koje važe za nju možete videti u podmeniju "Redovna prodaja".