Uslovi i cene za pretplatu za iduću školsku 2017/2018.-tu godinu biće objavljeni početkom 2017.-te godine. Do tada se prodaja vrši samo putem redovne prodaje. Uslove prodaje i cene izdanja u redovnoj prodaji možete videti u podmeniju "Redovna prodaja".