Uslovi prodaje naših izdanja u redovnoj prodaji za školsku 2016/2017. godinu su sledeći:

- prodaja za pravna lica može da se obavi na jednu, dve ili tri rate. Ukoliko se prodaja vrši na više rata prva treba da bude najkasnije do 15.10.2016.g., druga do 15.11.2016.g. i treća do 15.12.2016.g. Ukoliko se prodaja vrši sa plaćanjem na jednu ratu ona može da bude bilo kada u periodu od 15.10.2016.g do 15.12.2016.g., ali bi prijavljivanje približnog brojnog stanja trebalo da se obavi najkasnije do 15.10.2016.g. Pravna lica uplate vrše po dobijenom predračunu.

- Fizička lica plaćanje vrše pouzećem, a izdanja im se šalju u roku od 3 dana od dobijanja porudžbenice.

- dostavljanje brojnog stanja od strane pravnih lica vrši se u pismenoj formi najkasnije do 15.10.2016.g. nama direktno ili posredniku u prodaji.

- isporuka izdanja pravnim licima se vrši na njihovu adresu u roku od 10 dana od isplate celokupne vrednosti robe.

Sve cene i navedeni uslovi za redovnu prodaju važe do 31.12.2016. godine.

Porudžbenica

kojom neopozivo naručujem sledeći broj komada ponuđenih izdanja i nastavnih sredstava po navedenim uslovima i cenama u redovnoj prodaji za školsku 2016/2017. godinu:

1. Kompleti materijala za TIO: TEHNIKA 5, 6, 7 i 8 (odobreni od ministarstva prosvete, sa uračunatim PDV-om u iznosu od 10%):

- TEHNIKA 5 – Modeliranje, za 5.razred o.š., autor Dragan Golubović = 840,00 dinara (763,64 bez PDV-a) kom.
- TEHNIKA 6 – Arhitektura i građevinarstvo, za 6. razred o.š., autor Dragan Golubović = 840,00 dinara (763,64 bez PDV-a) kom.
- TEHNIKA 7 – Mehanizmi i mašine, za 7. razred o.š., autor Dragan Golubović = 990,00 dinara (900,00 bez PDV-a) kom.
- TEHNIKA 8 – Elektrotehnika i elektronika, za 8. razred o.š., autor Dragan Golubović = 990,00 dinara (900,00 bez PDV-a) kom.

2. Konstruktorski kompleti za TIO: INFOTEHNIKA 5, 6, 7 i 8 (odobreni od ministarstva prosvete, sa uračunatim PDV-om u iznosu od 10%):

- INFOTEHNIKA 5, konstruktorski komplet za TIO za 5. razr. o.š., = u pripremi    
- INFOTEHNIKA 6, konstruktorski komplet za TIO za 6. razr. o.š.,= u pripremi    
- INFOTEHNIKA 7, konstruktorski komplet za TIO za 7. razr. o.š.,= u pripremi    
- INFOTEHNIKA 8, konstruktorski komplet za TIO za 8. razr. o.š., autor Zoran Ferina = 990,00 dinara (900,00 bez PDV-a) kom.

3. Udžbenici za TIO za osnovnu školu (odobreni od ministarstva prosvete, sa uračunatim PDV-om u iznosu od 10%):

- Udžbenik za TIO za 5-ti razred osnovne škole = u pripremi
- Udžbenik za TIO za 6-ti razred osnovne škole = u pripremi
- Udžbenik za TIO za 7-mi razred osnovne škol, autor Slobodan Maksimović = u fazi odobravanja
- Udžbenik za TIO za 8-mi razred osnovne škole, autor Zoran Ferina = 660,00 dinara (600,00 bez PDV-a) kom.

4. Radne sveske za TIO za osnovnu školu(odobrene od ministarstva prosvete, sa uračunatim PDV-om u iznosu od 10%):

- Radna sveska za TIO za 5-ti razred osnovne škole = u pripremi
- Radna sveska za TIO za 6-ti razred osnovne škole = u pripremi
- Radna sveska za TIO za 7-mi razred osnovne škole = u pripremi
- Radna sveska za TIO za 8-mi razred osnovne škol, autor Zoran Ferina = 440,00 dinara (400,00 bez PDV-a) kom.

5. Konstruktorski kompleti i komponente za izvođenje nastave iz oblasti mehatronike, robotike i automatizacije na časovima TIO od 5. do 8. razreda osnovnog obrazovanja:(odobren od ministarstva prosvete, sa uračunatim PDV-om u iznosu od 10%):

- Konstruktorski komplet za mehatroniku, robotiku i automatizaciju za TIO od 5. do 8. razreda OKTOPOD STUDIO (interfejs bord sa dodatnim komponentama za 7 praktičnih vežbi, uputstvom i CD-om), autori Robert Kovač i Milan Romić 14.850,00 dinara (13.500,00 bez PDV-a) kom.

6. Dodatni uređaji i komponente za izvođenje nastave iz oblasti mehatronike, robotike i automatizacije na časovima TIO od 5. do 8. razreda osnovne škole (slobodna izdanja, sa uračunatim PDV-om u iznosu od 20%):

- INTERFEJS BORD OKTOPOD STUDIO (blutut + napajanje + kutija + CD) 10.800 dinara (9.000,00 bez PDV-a) kom.
- ROBOT ARM OKTOPOD STUDIO (meh. delovi + 2 servo motora + el.-magnet + kutija) 4.200,00 dinara (3.500,00 bez PDV-a) kom.
- ROBOT MOBIL OKTOPOD STUDIO (2 mot. sa točk. + bat.i punjač + vezice + kutija) 4.200,00 dinara (3.500,00 bez PDV-a) kom.

* Napomena 1: U računu koji prati prodaju izdanja pravnim licima biće prikazana ukupna vrednost kupljenih izdanja umanjena za dogovoreni rabat. Visina rabata se precizira ugovorom o poslovnoj saradnji.

** Napomena 2: Fizička lica trebaju sačuvati svoje primerke uplatnica ili moraju znati datume uplata zbog provere pre izvršenja isporuke plaćenog izdanja.

*** Napomena 3: Izdanja naručena u količinama do 10 komada se šalju brzom poštom na teret naručioca ili ličnim preuzimanjem od strane naručioca, a količine veće od toga ili brzom poštom na teret isporučioca ili lično, takođe na teret isporučioca.

Naziv kupca
(upisati naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica)
Ulica, broj i mesto
(upisati ulicu, broj i mesto kupca)
Datum
(upisati datum naručivanja)
Telefon
(upisati kontakt telefon)
Ime i prezime
(upisati podatke o ovlašćenom licu kupca, kada je u pitanju pravno lice)
Napomena:
(ako postoji potreba upisati neki poseban zahtev vezan za porudžbinu)