Uslovi prodaje naših izdanja u redovnoj prodaji za školsku 2018/2019. godinu su sledeći:

- Prodaja za pravna lica može da bude sa avansnim ili sa odloženim plaćanjem do 30 dana. Rabat za prodaju sa odloženim plaćanjem je manji u odnosu na prodaju sa avansnim plaćanjem. Pravna lica uplate vrše po dobijenom predračunu u slučaju kada odaberu avansno plaćanje, odnosno po izdatom računu kada je u pitanju odloženo plaćanje. Prilikom naručivanja pravno lice obavezno treba da navede željeni način plaćanja jer od toga zavisi visina rabata. Poručivanje može da se obavi preko porudžbenice koja se nalazi ispod ili slanjem imejla na adresu ipinfotehnikabeograd@gmail.com

- Fizička lica plaćanje vrše pouzećem, a izdanja im se šalju u roku od 3 dana od dobijanja porudžbenice.

Sve cene i navedeni uslovi za redovnu prodaju važe do 01.03.2019. godine.

Porudžbenica

kojom neopozivo naručujem sledeći broj komada ponuđenih izdanja i nastavnih sredstava po navedenim uslovima i cenama u redovnoj prodaji za školsku 2018/2019. godinu:

1. Kompleti materijala za TIO: TEHNIKA 5, 6, 7 i 8 (odobreni od ministarstva prosvete, sa uračunatim PDV-om u iznosu od 10%):

- TEHNIKA 5 – Modeliranje, za 5.razred o.š., autor Dragan Golubović = 840,00 dinara (763,64 bez PDV-a) kom.
- TEHNIKA 6 – Arhitektura i građevinarstvo, za 6. razred o.š., autor Dragan Golubović = 840,00 dinara (763,64 bez PDV-a) kom.
- TEHNIKA 7 – Mehanizmi i mašine, za 7. razred o.š., autor Dragan Golubović = 990,00 dinara (900,00 bez PDV-a) kom.
- TEHNIKA 8 – Elektrotehnika i elektronika, za 8. razred o.š., autor Dragan Golubović = 990,00 dinara (900,00 bez PDV-a) kom.

2. Konstruktorski kompleti za TIO: INFOTEHNIKA 5, 6, 7 i 8 (odobreni od ministarstva prosvete, sa uračunatim PDV-om u iznosu od 10%):

- INFOTEHNIKA 5, konstruktorski komplet za TIO za 5. razr. o.š., = u pripremi    
- INFOTEHNIKA 6, konstruktorski komplet za TIO za 6. razr. o.š.,= u pripremi    
- INFOTEHNIKA 7, konstruktorski komplet za TIO za 7. razr. o.š.,= u pripremi    
- INFOTEHNIKA 8, konstruktorski komplet za TIO za 8. razr. o.š., autor Zoran Ferina = 990,00 dinara (900,00 bez PDV-a) kom.

3. Udžbenici za TIO za osnovnu školu (odobreni od ministarstva prosvete, sa uračunatim PDV-om u iznosu od 10%):

- Udžbenik za TIO za 5-ti razred osnovne škole = u pripremi
- Udžbenik za TIO za 6-ti razred osnovne škole = u pripremi
- Udžbenik za TIO za 7-mi razred osnovne škol, autor Slobodan Maksimović = u fazi odobravanja
- Udžbenik za TIO za 8-mi razred osnovne škole, autor Zoran Ferina = 660,00 dinara (600,00 bez PDV-a) kom.

4. Radne sveske za TIO za osnovnu školu(odobrene od ministarstva prosvete, sa uračunatim PDV-om u iznosu od 10%):

- Radna sveska za TIO za 5-ti razred osnovne škole = u pripremi
- Radna sveska za TIO za 6-ti razred osnovne škole = u pripremi
- Radna sveska za TIO za 7-mi razred osnovne škole = u pripremi
- Radna sveska za TIO za 8-mi razred osnovne škol, autor Zoran Ferina = 440,00 dinara (400,00 bez PDV-a) kom.

* Napomena: Izdanja naručena u količinama do 10 komada se šalju brzom poštom na teret naručioca ili ličnim preuzimanjem od strane naručioca, a količine veće od toga ili brzom poštom na teret isporučioca ili lično, takođe na teret isporučioca.

Naziv kupca
(upisati naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica)
Ulica, broj i mesto
(upisati ulicu, broj i mesto kupca)
Datum
(upisati datum naručivanja)
Telefon
(upisati kontakt telefon)
Ime i prezime
(upisati podatke o ovlašćenom licu kupca, kada je u pitanju pravno lice)
Napomena:
(ako postoji potreba upisati neki poseban zahtev vezan za porudžbinu)